ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

  • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 56                      องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย  ร่วมกับ หน่วยงานราชการภายในตำบลนาฝาย และโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาห้วยต้อนนาฝาย ( กลุ่มตำบลนาฝาย ) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา  2556 ...
    ส่ง 7 พ.ค. 2556 20:43 โดย weerasak phonmanee
  • ศึกษาแหล่งเรียนรู้            
    ส่ง 8 ส.ค. 2555 21:38 โดย Janyaluk Deekunkong
  • รณรงค์กำจัดยุงลาย    
    ส่ง 9 ส.ค. 2555 00:17 โดย Janyaluk Deekunkong
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา